Rentaboatcroatia Algemene voorwaarden

Als voorwaarde voor het gebruik van onze webshop garandeert u dat (i) u ten minste 18 jaar oud bent; (ii) u beschikt over de wettelijke bevoegdheid om een bindende wettelijke verplichting aan te gaan. Rentaboatcroatia.nl behoudt zich het recht om voor iedereen toegang te ontzeggen tot deze webshop en tot de diensten die wij aanbieden.

Deze pagina’s, de inhoud en infrastructuur van deze pagina’s, en de online bootreserveringsservice die wordt aangeboden via het platform (de ‘service’) zijn eigendom van en worden beheerd en verzorgd door Rentaboatcroatia.nl, Ulica hrvatskih žrtava 360 Seget Donji postcode 21218.

Onze service

Via het platform bieden wij (Rentaboatcroatia.nl en zijn gelieerde partners) een online platform waarmee alle soorten bootoperators (bijvoorbeeld charters, jachthavens, individuele booteigenaren, reisagenten, gezamenlijk de ‘bootleverancier(s)’), hun boten te huur kunnen aanbieden aan de bezoekers van het platform. Door een huurovereenkomst af te sluiten via Rentaboatcroatia.nl, gaat u een directe (juridisch bindende) contractuele relatie aan met de bootleverancier waarbij u een boot huurt. 

Bij het aanbieden van onze diensten is de informatie die wij tonen gebaseerd op de informatie die de bootleveranciers ons hebben verstrekt. Hoewel we redelijke middelen zullen gebruiken voor het uitvoeren van onze services, zullen we niet controleren of, en we kunnen niet garanderen dat, alle informatie volledig of correct is, noch kunnen we aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten (inclusief typografische fouten), eventuele onderbrekingen op enige (tijdelijke en/of gedeeltelijke) storing, reparatie, upgrade of onderhoud van ons platform of anderszins), onjuiste, misleidende of onware informatie of niet-verstrekking van informatie. Elke bootleverancier blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en juistheid van de informatie (inclusief de huurprijs en beschikbaarheid) die op ons platform wordt weergegeven.

Onze services zijn alleen beschikbaar voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is daarom niet toegestaan om enige inhoud of informatie, producten of diensten die beschikbaar zijn op ons platform te gebruiken, kopiëren, verkopen, weergeven of reproduceren voor commerciële of concurrentiële activiteiten.

Prijzen
Alle prijzen op het Rentaboatcroatia.nl platform zijn per boot voor uw gehele reservering, inclusief btw en alle andere belastingen, tenzij anders vermeld. Controleer de huurgegevens grondig voor dergelijke voorwaarden voordat u uw reservering maakt. Kennelijke fouten en vergissingen (inclusief drukfouten) zijn niet bindend.

Privacy en cookies
Rentaboatcroatia.nl respecteert uw privacy. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

Betaling
Online betaling wordt veilig verwerkt via uw creditcard/betaalpas of bankrekening naar de bankrekening van Rentaboatcraotia.nl. Controleer de huurgegevens zorgvuldig voor de betalingscondities voordat u iets huurt.

Annulering
Door een reservering te maken op ons platform, aanvaardt u en gaat u akkoord met de relevante annuleringsvoorwaarden en met eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op uw huur, inclusief diensten en/of producten die zijn aangeboden door de bootleverancier. De leveringsvoorwaarden kunnen op verzoek worden verkregen.

Het annuleringsbeleid is beschikbaar op ons platform op een individuele verhuurpagina, tijdens het reserveringsproces en in de bevestigingsmail. Houd er rekening mee dat sommige verhuringen mogelijk niet in aanmerking komen voor annulering of wijziging. Controleer de huurgegevens voor dergelijke voorwaarden voorafgaand aan het maken van uw reservering. We raden u aan het annulerings- en betalingsbeleid van de huur zorgvuldig door te lezen voordat u iets huurt en vergeet niet op tijd verdere betalingen te voltooien.

Houd er rekening mee dat een huur kan worden geannuleerd (zonder voorafgaande kennisgeving) als het relevante (resterende) huurbedrag niet kan worden geïncasseerd op de relevante betalingsdatum in overeenstemming met het relevante betalingsbeleid van de huur. Te late betaling, onjuiste bank-, debet- of creditcardgegevens, ongeldige credit/debit-kaarten of onvoldoende saldo zijn uw eigen verantwoordelijkheid en u heeft geen recht op restitutie van het vooruitbetaalde bedrag. Als u uw gehuurde dienst wilt bekijken, wijzigen of annuleren, raadpleegt u de bevestigingsemail en volgt u de instructies.

 

 

Correspondentie
Door het voltooien van een reservering, gaat u ermee akkoord om (i) een e-mail van ons te ontvangen die u informatie geeft over uw verhuur en u informatie en aanbiedingen verstrekt (inclusief aanbiedingen van derden voor zover u actief hebt gekozen voor deze informatie) relevant voor uw verhuur en bestemming, en (ii) een e-mail die we u sturen na het afronden van uw huurperiode met het verzoek om uw beoordeling te schrijven.

Disclaimer
Behoudens de beperkingen uiteengezet in deze algemene voorwaarden en voor zover toegestaan door de wet, zijn wij alleen aansprakelijk voor directe schade geleden, betaald of opgelopen als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot een maximum van totaalbedrag van de totale kosten van uw reservering zoals uiteengezet in de bevestigingsemail (voor één evenement of reeks van verbonden gebeurtenissen).

Voor zover toegestaan door de wet, zijn noch wij, noch onze directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, dochterondernemingen, gelieerde bedrijven of anderen die betrokken zijn bij het beheer van het platform en de inhoud hiervan aansprakelijk voor (i) enige directe, indirecte, gevolg- of bestraffende schade of verlies, productieverlies, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contract, verlies van of schade aan goodwill of reputatie; (ii) enige onjuistheid met betrekking tot de (beschrijvende) informatie (inclusief huurprijs of beschikbaarheid) van de aanbiedingen zoals beschikbaar gesteld op ons platform, (iii) de diensten of producten die worden aangeboden door de bootleverancier of andere zakelijke partners, (iv) enige (directe, indirecte, vervolg- of punitieve) schade, verliezen of kosten geleden, opgelopen of betaald door u, ingevolge, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik of vertraging van ons platform, of (v) enig letsel, overlijden, schade aan eigendommen of andere (directe, indirecte, gevolg- of punitieve) schade, verliezen of kosten lijden ed, opgelopen of betaald door u, hetzij als gevolg van (rechts) handelingen, fouten, inbreuken, (grove) nalatigheid, opzettelijk wangedrag, nalatigheid, niet-nakoming, verkeerde voorstelling van zaken, onrechtmatige daad of strikte aansprakelijkheid door of (geheel of gedeeltelijk) te wijten aan de serviceprovider of een van onze andere zakelijke partners (inclusief een van hun werknemers, directeuren, vertegenwoordigers of gelieerde bedrijven) waarvan de producten of services (op directe of indirecte wijze) beschikbaar, aangeboden of gepromoot worden op of via het platform, inclusief annulering, overboeking, staking, overmacht of enige andere gebeurtenis buiten onze controle.

Intellectuele eigendomsrechten
Tenzij anders vermeld, is de software die vereist is voor onze services of beschikbaar is op of gebruikt door ons platform en de intellectuele eigendomsrechten (inclusief de auteursrechten) van de inhoud en informatie op ons platform eigendom van Rentaboatcroatia.nl.

Rentaboatcroatia.nl behoudt uitsluitend het eigendom van alle rechten en belangen en (alle intellectuele eigendomsrechten) (het uiterlijk en het gevoel van de website waarop de service beschikbaar is (inclusief vertaalde inhoud) en u hebt geen recht op kopiëren, schrapen, publiceren de inhoud (inclusief eventuele vertalingen en beoordelingen) of ons merk zonder onze schriftelijke toestemming gebruiken, promoten, gebruiken of anderszins gebruiken. Alle onwettige gebruiken of gedragingen vormen een materiële inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten.

Diversen
Voor zover wettelijk toegestaan, worden deze algemene voorwaarden en de levering van onze diensten beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en onze diensten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.